Ponuka prác

Technologický popis a postup prác:

Dodatočné odizolovanie mokrých stien rozdeľujeme do dvoch skupín:

  • mechanické izolovanie
  • chemické izolovanie

Mechanické prerušenie vzlínajúcej vlhkosti zo zeme znamená prerušovanie alebo oddelenie základu domu od jej múrov mechanicky za použitia: elektrickej reťazovej píly s vídiovou reťazou, zarážania nerezových plechov alebo stroja s diamantovým lanom.

Pri obhliadke stavby  je nutné zistiť príčinu vlhnutia stien, rozsah poškodenia stien a zloženie muriva, čiže použité stavebné materiály. Keď je hlavnou príčinou mokrých stien kapilárna vzlínavosť, zvolí sa najvhodnejšia technológia izolovania.

 

Podrezávanie  muriva pomocou elektrickej reťazovej píly s vídiovou reťazou

Táto technológia je najbežnejšie používanou a zároveň aj najlacnejšou formou podrezávania muriva. Používa sa hlavne pri použitých stavebných materiáloch ako sú tehla, kváder, rôzne bloky.

Samotný rez je vedený v malte medzi základom a murivom. Podmienkou je lineárna drážka v hrúbke aspoň 1 cm kvôli hrúbke vodiacej lišty a reťaze. Vídiová reťaz nedokáže rezať tvrdšie materiály ako je napríklad tehla.

Pri mäkších materiáloch ako sú ytong, porfix a podobné kváderové bloky sa rez môže viesť aj cez murivo, drážka nie je podmienkou. Rez je vedený skrz hrúbky celého muriva v úsekoch od 30 cm – 100 cm v závislosti od súdržnosti muriva.

Po priereze muriva sa vzniknutá drážka prečistí a následne vsunie 2 mm hrubá polyetylénová fólia LDPE – low density polyethylene. Vyrába sa polymerizáciou eténu na polyetylén, preto je jeho chemická odolnosť veľmi vysoká. Je vysoko odolný aj proti vzlínajúcej vode a v nej rozpustných solí uhličitanov, síranov, dusičnanov, chloridov a radónu.

Taktiež je veľmi odolný voči kyselinám, zásadám a ďalším chemikáliám. Laboratórne testy udávajú minimálne 100 rokov životnosť a odolnosť materiálu. Jednotlivé fólie v stene sa navzájom prekrývajú 5 – 10 cm a tvoria tak súvislú izolačnú vrstvu. Smerom do interiéru sa nechávajú 10 – 15 cm presahy, na ktoré sa dá napojiť podlahová izolácia a spolu tak tvoria takzvanú vaničku.

Statika steny sa zabezpečuje plastovými klinmi, ktoré sa rozmiestňujú cca 15 cm od seba. Ich rozmer je  10 x 30 cm, čiže každý jeden klin má styčnú plochu 300 cm². Nosnosť klinov je 500 kg/cm², čiže staticky dokážu zabezpečiť bez problémov aj niekoľkoposchodové budovy.

Posledným krokom je vyplnenie vzniknutej škáry medzi klinmi flexibilným mrazuvzdorným  cementovým lepidlom o pevnosti tlaku >- 5 MPa. Injektáž lepidla sa robí pod vysokým tlakom 40 barov šnekovým strojom.

 

Diamantová lanová píla

Táto technológia sa používa, keď nie je možné použiť píli s vídiovou reťazou. To znamená, že rezná drážka nemá dostatočnú hrúbku pre reťazovú pílu, alebo treba rezať cez tvrdý stavebný materiál ako napríklad: škvárobetónové tvárnice, betón, betónové bloky, murivo z kameňa.

Samotný postup prác je veľmi podobný ako pri reťazovej píle. Pri súdržnom murive ako napríklad betón alebo betónové tvárnice je možné použiť aj LDPE fóliu. Pri drolivom a nesúdržnom materiáli napríklad pri kameni, kde technicky nie je možné zasunúť do vzniknutej drážky LDPE fóliu sa používajú ako izolačný materiál (chróm – niklové) nerezové plechy.

Taktiež sú veľmi odolné proti rôznym chemikáliám, soliam a korózii. Do reznej škáry sa strojne narazia do steny s prekrytím. Keďže sú korugované, vyplnia tak celú drážku, čiže tlakové vypĺňanie maltou sa v tomto prípade už nerobí.

Táto technológia je najnáročnejšia ako technicky, tak aj  finančne ⇒ cenník.

Vyžaduje si prístup z oboch strán steny, keďže z jednej strany je diamantová lanová píla a z druhej strany steny sú vodiace kladky pre diamantové lano. Je to veľmi silné oceľové lano s prstencami, do ktorých sú nastrieľané drobné diamantové segmenty, vďaka čomu nepozná prekážky v rezaní. Dokáže v podstate prerezať akýkoľvek tvrdý materiál.

Denne sa dá takto podrezať cca 5 – 20 bežných metrov v závislosti od hrúbky muriva a tvrdosti rezaného materiálu. Elektrické napájanie tohto stroja si vyžaduje 380 V.

 

Podrezávanie muriva diamantovým lanom

Narážanie nerezových plechov

Tieto chrom – niklové plechy sa najčastejšie používajú pri nepálenej (surovej) tehle, nabíjanej hline, tehle lepenou hlinou alebo veľmi slabou maltou. Niekedy sa totiž stáva pri podrezávaní domu, že aj pri malom podrezanom úseku tehly popadajú.

Staticky to nie je celkom v poriadku a práve vtedy sa zvolí postup narážania nerezových plechov. Nedôjde tu k samotnému podrezávaniu. Plechy sa narážajú väčšinou medzi základ a stenu. Ak stavba nemá základ alebo iba tehlový, narážajú sa do vopred zvolenej drážky. Túto drážku po narazení dokáže plech zhutniť o 15 – 20 %.

Chemické izolovanie

Patrí sem chemická injektáž muriva. Pri tejto technológii nedôjde k mechanickému prerušeniu kapilárnej vzlínavosti, ale k chemickej. Použiť sa dá pri hlinených aj tehlových stenách, ale aj pri niektorých kamenných stenách s vyššou kapilaritou.

Samotné vrty do stien sa robia v osovej vzdialenosti 10 m od seba s hrúbkou vrtáku minimálne 12 mm, ale ideálne však 14 mm. Vyvŕtané diery sa následne napustia injektážnym roztokom alebo krémom. Tieto látky sa vpijú do okolitých kapilár v murive a vytvoria tak vodoodpudivú  (hydrofóbnu) bariéru.

Treba však zdôrazniť, že injektáž muriva nie je taká účinná a trvácna, ako podrezávanie muriva. Veľa ľudí si zvolí túto technológiu kvôli obavám zo zásahu do domu podrezaním, ale treba myslieť aj na to, že veľa domov sa už podrezalo, čo boli predtým injektované.