Podrezanie domu

100% riešenie vlhkých stien.

Máte vlhké steny na dome?

Hľadajte príčinu, ale hlavne správne riešenia!

Bezplatná obliadka a odborné poradenstvo zadarmo.

Podrezanie domu

Diagnostika príčiny je prvým a najdôležitejším krokom pri riešení problémov s vlhkými stenami. Príčinu vlhnutia stavby by mal v prvomrade určiť kvalifikovaný odborník z firmy, ktorá sa sanáciou stavieb zaoberá.

Počas obhliadky stavby Vám na základe meraní a odborných skúseností dokáže určiť presnú príčinu vlhnutia stien, ale hlavne nájsť správne riešenie problému.

Dôvodov vlhnutia stien može byť totiž niekoľko, ale aj kombinácia niekoľkých javov súšastne ako sú:

Kapilárna vzlínavosť

Kapilárna vzlínavosť – odborne kapilárna elevácia vzniká napríklad keď je poškodená hydroizolácia, chýbajúca hydroizolácia alebo stará, už nefunkčná hydroizolácia.

Sily spôsobujúce kapilaritu (kapilárne sily) vznikajú ako výsledok vzájomného pôsobenia medzi molekulami kvapaliny a tuhým telesom napríklad stenou.

Zmeny výšky hladiny v kapiláre sú spojené s existenciou kapilárneho tlaku. Pri kapilárnej elevácii ťahá kapilárny tlak kvapalinu v kapiláre smerom nahor nad úroveň jej hladiny.

Kapilarita sa prejavuje aj v poréznych stavebných materiáloch (betón, tehla, kváder, škvára, hlina, skala).

Pri nedostatočnej hydroizolácii stavby je murivo v priamom kontakte s vlhkou zeminou obklopujúcou základy. Takto dochádza k vzlínaniu vody a v nej rozpustných solí (uhličitanov, síranov, dusičnanov a chloridov).

Tieto soli prirodzeným vysušovaním muriva kryštalizujú, pričom dochádza k ich rozpínaniu, čo spôsobuje opadávanie farby a omietky.

Neustály proces vlhnutia a vysušovania nakoniec spôsobí aj degradáciu samotného muriva, čo už vedie aj k narušeniu statiky stavby. Dôjde tiež aj k zhoršeniu jeho tepelnoizolačných vlastností, čo spustí ďalší jav, a to kondenzáciu.

100% riešením na kapilárnu vzlínavosť je stenu dať podrezať a zabezpečiť novou trvácnou hydroizoláciou.

Kondenzácia

Vzniká väčšinou pri tenších obvodových stenách hrúbky 15 – 30 cm (gánok, veranda). Prejavuje sa hlavne vo vykurovacom období. Dôvodom kondenzácie je vytvorenie rosného bodu v murive.

Keďže stena je tenká, vznikne tepelný most, ktorým chlad z vonkajšieho prostredia prenikne až na interiérovú stranu steny a tam sa pôsobením vykurovaného prostredia vyráža na povrchu steny prirodzená vzdušná vlhkosť.

V niektorých prípadoch je možné na stene vidieť aj kvapôčky vody, ako keď sa orosí studený pohár v lete. Je to presne ten istý jav kondenzácia.

V tomto prípade Vám skúsený odborník určite poradí termoizoláciu stien (zateplenie). Týmto posuniete rosný bod a problém sa vyrieši. Skúsený odborník Vám takisto poradí ešte pred samotným zateplením stenu podrezať a zaizolovať aj proti vzlínajúcej vlhkosti zo zeme.

Môže sa stať, že vlhká stena je kombináciou niekoľkých javov súšasne, aby sa nestalo, že stenu zateplíte a problém sa síce zlepší, ale úplne nepominie.

Dažďová voda

Dažďová voda Vám takisto môže spôsobiť problém s vlhkými stenami. Keď je dažďová voda zle odvedená, môže sa stať, že určitá stena na dome dostane väčší nápor vody a začne vlhnúť.

Ďalší problém môže vzniknúť, keď je dom uložený vo svahu, z ktorého steká veľké množstvo vody. Stekajúca voda narazí na základ domu a táto stena potom dostáva väčší nápor vody ako ostatné.

Riešením môže byť odvedenie množstva vody preč od základu domu a rôzne drenážne systémy. Tieto problém z časti zmieria, ale úplne nevyriešia.

Ak by mal základ domu 100% hydroizoláciu, tento problém by nenastal. Základ domu by bol síce vlhký, ale voda by sa vyššie nedostala a stena by zostala suchá.

Riešením je nahradiť starú nefunkčnú hydroizoláciu za novú podrezaním muriva.

Premostenie podlahou

Tento problém nastáva u väčšiny starších domov, pri ktorých neboli podlahy odizolované voči zemnej vlhkosti. Steny starších domov síce boli poväčšinou odizolované buď terovým papierom, alebo bitumenovou lepenkou, ale podlahy nie.

Znamená to, že hydroizolácia stien je niekoľko centimetrov (5 a viac) utopená voči podlahe. Aj keď je ešte funkčná, svoj úkol neplní dostatočne kvôli tomu, že neodizolovaná podlaha vlhne a odovzdáva vlhkosť do steny ponad jej izoláciu. Podlaha vlastne premosťuje funkčnú hydroizoláciu steny a týmto spôsobom dostáva stena vlhkosť z podlahy.

Riešením môže byť vysekanie drážky do podlahy popri stenách až k jej izolácii a zvislé odizolovanie steny. Javí sa to ako dobré riešenie, pokiaľ máme istotu, že izolácia steny je v 100% stave.

Keďže sa to nedá s istotou zistiť, len odhadnúť, 100% riešením zostáva podrezanie stien na úrovni vnútornej podlahy, aby sa vylúčilo jej opätovnému premosteniu podlahou.

Premostenie vonkajším terénom

Je to veľmi podobný problém, ako pri premostení podlahou, len v tomto prípade opačne, čiže vonkajším terénom, ktorý ešte navyše umocňuje aj dažďová voda.

Riešením je odkopanie vonkajšieho terénu pod úroveň hydroizolácie stien a taktiež jej zvislé odizolovanie, pokiaľ je hydroizolácia stien v 100% stave. Samozrejme najistejší spôsob odstránenia problému je podrezanie stien domu a až následné zvislé odizolovanie.

Prasknuté potrubie

Tento problém si vyžaduje asi najmenší zásah do domu, aj keď nás často veľmi nepoteší. Pri obhliadke domu sa dá diagnostikovať veľmi ľahko. Odmeria sa vlhkosť všetkých stien a keď sú všetky v poriadku a problém je len lokálny, pravdepodobne ide o prasknuté potrubie.

Predpokladá sa väčšinou pri rozvodoch teplej a studenej vody, odpadových a kanalizačných potrubiach, kurenárskych potrubiach a pri podlahovom kúrení.

Tento problém vie efektívne odstrániť jedine šikovný vodoinštalatér.

Naša firma pôsobí na celom území Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. Zaoberáme sa sanačnými prácami starších objektov formou podrezávania muriva, zarážania nerezových plechov a chemickej injektáže.

Naše dlhoročné skúsenosti a stovky podrezaných stavieb vám zaručujú nielen odborne a kvalitne odvedenú prácu, ale aj individuálny a svedomitý prístup ku každej jednej stavbe.

Spokojnosť zákazníka je náš prioritný cieľ, pretože naša práca je nielen našou vizitkou, ale hlavne aj našou dobrou referenciou.

Súčasné zdražovanie stavebných materiálov čoraz viac sťažuje mladým ľuďom postaviť si nový dom. Tento trend ich núti čoraz viac sa zamyslieť nad kúpou staršieho domu a jeho následnej rekonštrukcii. Každý dom si predsa zaslúži druhú šancu.

Netreba však zabúdať na to, že prvou a nemenej dôležitou súčasťou rekonštrukcie domu je aj odizolovanie jeho stien a podláh.

Nemusí to byť vždy finančne náročné ako sa na prvý pohľad môže zdať. Presvedčia vás o tom naše bezkonkurenčne najnižšie ceny na trhu v sekcii ⇒ Cenník. 

Niekedy sa môže zdať, že dodatočné izolovanie stien nie je potrebné, že steny sú suché. Áno, môže to tak byť a trvať aj niekoľko rokov. Treba si však uvedomiť trvácnosť hydroizolačných materiálov. Terový papier prinajlepšom bitumenová lepenka použitá pri starších stavbách majú životnosť len niekoľko desiatok rokov. Aby sa vám nestalo, že pri rekonštrukcii tento fakt nezohľadníte. Poučte sa tak z chýb ostatných ľudí, ktorí tak neurobili.

Lepšie je steny odizolovať, ešte kým je to stavba, ako keď sa už v dome zabývate a máte nové parkety, omietky a je čerstvo vymaľované. Samozrejme dajú sa odizolovať aj obývané domy. Je na to niekoľko overených spôsobov s čo najmenším zásahom.

Odpoveď na to a mnohé ďalšie otázky, ktoré by vás mohli zaujímať, sa snažíme zodpovedať v sekcii ⇒ Časté otázky a odpovede.

Technológie a technologický postup prác a jeho podrobný popis nájdete v sekcii ⇒ Ponuka prác. 

Ak ste nenašli odpovede na vaše otázky, neváhajte nás kontaktovať telefonicky na čísle: +421951877789 alebo nám napíšte na info@podrezavaniedomu.sk.

Recenzie

Spokojnosť

Rated 5 out of 5
27. februára 2023

So službami prác som veľmi spokojný, pracovníci šikovne podrezali náš starý dom a zbavili sme sa tak vlhkých stien.

Avatar for Karol
Karol
Verified

Zanechajte nám recenziu