Referencie

Podrezanie betónového muriva, s pomocou diamantového lana a použitia LDPE fólie. Rodinný dom v Pieštanoch.

Podrezanie muriva rodinného domu v Padáni s elektrickou retazovou pílou.

Podrezanie kamenného muriva pomocou diamantového lana a narážanie nerezových plechov. Rodinný dom v Tajove.

Podrezanie rodinného domu el. reťazovou pílou v Nových Zámkoch. 

Injektáž muriva rodinného domu v Bratislave. 

Podrezanie domu el. reťazovou pílou vo Svätom Petri.

Podrezanie muriva el. reťazovou pílou Administratívna budova, čistička odpadových vôd Revúcej

Podrezanie a injektáž muriva. Zubná ambulancia v Poddunajských Biskupiciach.

Podrezanie muriva a zvislá hydroizolácia (fabión) garáže v Bratisleve.

Rodinný dom v Nitre. Typ muriva pálená tehla. Podrezávanie muriva elektrickou reťazovou pílou.

Rodinný dom Dedina Mládeže. Typ muriva pálená tehla. Podrezávanie muriva elektrickou reťazovou pílou.

Rodinný dom v Rajke – Maďarsko. Typ muriva pálená tehla. Podrezávanie muriva elektrickou reťazovou pílou.

Rodinný dom v Kráľovej nad Váhom okres Šaľa. Typ muriva škvárobetónové bloky, pálená tehla. Podrezávanie muriva elektrickou reťazovou pílou.

Rodinný dom v obci Valaliky okres Košice. Typ muriva kameň lepený hlinou. Hydroizolácia domu prebiehala vybúraním úsekov stien, vložením izolačného materiálu a nasledovné domurovanie otvoru.

Rodinný dom v Patinciach, okres Komárno. Typ muriva nepálená tehla – hlina. Narážanie nerezových plechov.

Bytový dom v obci Banka okres Piešťany. Typ muriva pálená tehla. Podrezávanie muriva elektrickou reťazovou pílou.

Rodinný dom v obci Kava okres Komárno. Typ muriva pálená tehla, betónové bloky. Podrezávanie muriva elektrickou reťazovou pílou.

Bytový dom v Bratislave. Typ muriva zmiešané – pálená tehla, kameň. Injektáž muriva.

Podrezanie muriva – tlaková výplň škáry maltou pod tlakom 40 barov.