Injektáž muriva

V boji proti vzlínajúcej vlhkosti v múroch je injektáž muriva tým správnym riešením. Kvalitne realizovaná injektáž muriva má potenciál múry ochrániť pred vlhkosťou, čím sa zlepší aj ich pevnosť a predĺži ich životnosť. Vzlínajúca voda predstavuje pre múry vysoké riziko. Neraz dochádza k havarijným stavom v momentoch, kedy vzlínajúca voda a v nej rozpustené soli preniknú do muriva. To vedie k poškodeniu stien, fasád a neraz aj celej statiky budovy či iného stavebného objektu.

Vhodné je tiež poznať príčinu takéhoto stavu. Pred tým, ako sa vykoná injektáž muriva je potrebné situáciu dôkladne vyhodnotiť. Preto v našej firme SANÁCIA s.r.o. pristupujeme ku každému pracovnému úkonu dôkladne a s individuálnym prístupom pri každom stavebnom objekte. Príčinou vzlínajúcej vlhkosti pritom najčastejšie býva chýbajúca alebo poškodená izolácia v sokli alebo pod povrchom zeme.

Injektaz muriva

Čo je to injektáž muriva?

Injektáž muriva – to je zbraň voči nadmernému vzlínaniu vody v murive. Je mimoriadne účinným riešením, ktoré chráni múry pred nebezpečným poškodením v dôsledku poškodenia vodou a soľou. V prípade chýbajúcej alebo nedostatočnej izolácie môže dochádzať v murive k vzlínaniu kapilárnej vlhkosti.

Problémom je, že s vlhkosťou sa do murív dostávajú aj rozpustné soli. Tie sa usádzajú v kapilárach, čím výrazne zmenšujú ich priemer. V dôsledku toho dochádza k vzlínaniu vody do väčšej výšky. Voda sa následne prirodzenými procesmi odparuje a v nej rozpustené soli sa vysušujú a postupne kryštalizujú. Tým tiež zväčšujú svoj objem. Vplyvom kryštalického tlaku tiež výrazne a nenávratne rozrušujú povrchové vrstvy.

Vďaka skorej injektáži muriva dokážete predchádzať viacerým poškodeniam

Proces vzlínania vody v murive môže prebiehať opakovane. Čím dlhšie necháte tento problém pretrvávať, tým väčšie a viditeľnejšie škody môže spôsobiť. Vplyvom zvýšenej vlhkosti sa tiež znižuje tepelnoizolačná schopnosť muriva. Vlhké murivo môže pri mrazoch popraskať, čím vytvára cestu vode a vlhnutiu.

Vlhkosť následne spôsobuje problémy v exteriéroch aj v interiéroch. Pre interiéri je typický napríklad výskyt plesní, baktérií, hnilôb, rias či iných nepríjemných javov. Včasná injektáž muriva je preto vhodné z bezpečnostných, hygienických aj funkčných dôvodov či pre uchovanie dlhoročnej stálosti muriva. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre vás v rámci celého Slovenska.