Injektáž muriva - 1

injektáž muriva

Čo je injektáž muriva?

Injektáž muriva – to je zbraň voči nadmernému vzlínaniu vody v murive. Je mimoriadne účinným riešením, ktoré chráni múry pred nebezpečným poškodením v dôsledku poškodenia vodou a soľou. V prípade chýbajúcej alebo nedostatočnej izolácie môže dochádzať v murive k vzlínaniu kapilárnej vlhkosti.
Problémom je, že s vlhkosťou sa do murív dostávajú aj rozpustné soli. Tie sa usádzajú v kapilárach, čím výrazne zmenšujú ich priemer. V dôsledku toho dochádza k vzlínaniu vody do väčšej výšky. Voda sa následne prirodzenými procesmi odparuje a v nej rozpustené soli sa vysušujú a postupne kryštalizujú. Tým tiež zväčšujú svoj objem. Vplyvom kryštalického tlaku tiež výrazne a nenávratne rozrušujú povrchové vrstvy.

Ako prebieha injektáž muriva?

  • Ako prvé zisťujeme, kde presne sa v múroch nachádzajú trhliny a praskliny, ktoré spôsobujú prenikanie vody do múrov a v horšom prípade aj do priestorov interiéru.
  • Následne označíme na murive pozície pre vrty a určíme ich vhodnú hĺbku (štandardne 10 – 14 mm – samozrejme, hĺbka vrtu závisí od múru, jeho stavu aj materiálu, z ktorého je vyrobený).
  • Do pripravených vrtov (očistených od prachu a ostatnej špiny) vložíme oceľové pakre.
  • Poslednou fázou je aplikácia injektážneho materiálu, ktorý má spevňujúci a vodoodolný charakter. Je pomerne ťažké dopredu určiť, koľko injektážneho materiálu spotrebujeme. Pretože injektážna zmes počas priebehu putuje niekedy aj niekoľkometrovými prasklinami a dutinami, ktoré sú často navzájom poprepájané.
priebeh injektáže muriva v dome
Vlhká stena na dome

Máte vlhké steny na dome?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte sa nám ozvať. Radi vám s tým pomôžeme.
Bezplatná obhliadka a odborné poradenstvo ZADARAMO.

Obhliadka domu a poradenstvo pri riešení vlhkých stien na dome

Vďaka skorej injektáži muriva dokážete predchádzať viacerým poškodeniam

V boji proti vzlínajúcej vlhkosti v múroch je injektáž muriva tým správnym riešením. Kvalitne realizovaná injektáž muriva má potenciál múry ochrániť pred vlhkosťou, čím sa zlepší aj ich pevnosť a predĺži ich životnosť. Vzlínajúca voda predstavuje pre múry vysoké riziko. Neraz dochádza k havarijným stavom v momentoch, kedy vzlínajúca voda a v nej rozpustené soli preniknú do muriva. To vedie k poškodeniu stien, fasád a neraz aj celej statiky budovy či iného stavebného objektu.

Vhodné je tiež poznať príčinu takéhoto stavu. Pred tým, ako sa vykoná injektáž muriva je potrebné situáciu dôkladne vyhodnotiť. Preto v našej firme SANÁCIA s.r.o. pristupujeme ku každému pracovnému úkonu dôkladne a s individuálnym prístupom pri každom stavebnom objekte. Príčinou vzlínajúcej vlhkosti pritom najčastejšie býva chýbajúca alebo poškodená izolácia v sokli alebo pod povrchom zeme.

Vlhnutie stien a vlhnutie muriva vyrieši injektáž.. Proces vzlínania vody v murive môže prebiehať opakovane. Čím dlhšie necháte tento problém pretrvávať, tým väčšie a viditeľnejšie škody môže spôsobiť. Vplyvom zvýšenej vlhkosti sa tiež znižuje tepelnoizolačná schopnosť muriva. Vlhké murivo môže pri mrazoch popraskať, čím vytvára cestu vode a vlhnutiu.
Vlhkosť následne spôsobuje problémy v exteriéroch aj v interiéroch. Pre interiér je typický napríklad výskyt plesní, baktérií, hnilôb, rias či iných nepríjemných javov.

Včasná injektáž muriva je preto vhodná z bezpečnostných, hygienických aj funkčných dôvodov, ako aj pre uchovanie dlhoročnej stálosti muriva. Ide o jednoduchý a zároveň účinný spôsob, ako dať zbohom vlhkosti, ktorá sa usídlila vo vašich stenách.

Otázka

Otázky a odpovede

Odpoveď na to a mnohé ďalšie otázky, ktoré by vás mohli zaujímať, sa snažíme zodpovedať v tejto sekcii – Časté otázky a odpovede.

Vyplnené diery na stene domu po injektáži muriva

Ako dlho vydrží injektáž muriva?

Injektáž muriva vo všeobecnosti plní svoju funkciu niekoľko desaťročí. Jej životnosť je podmienená kvalitou injektážnej zmesi (používame výhradne prvotriedne materiály a aplikujeme overené technologické postupy), ako aj prostredím, v ktorom sa nachádza murovaná nehnuteľnosť (blízkosť vodného toku, typ pôdy a terénu a ostatné faktory). Dodáme, že sanácia muriva nebude dlhodobo účinná, ak predtým nebude odhalená príčina vlhnutia a prenikania vody do múrov.

Späť

Naruší injektáž muriva interiér?

Nie. Injektáž muriva, ako aj samotné prevádzanie vrtov, je totiž možné realizovať z vonkajšej strany muriva. V dôsledku toho nedochádza k narušeniu či nebodaj poškodeniu interiéru. Nemusíte sa obávať popraskaných stien či iných deformácií a znehodnotenia interiéru.

Späť

Je injektáž – odvlhčenie muriva vhodná pre moju nehnuteľnosť?

Občas takéto zamyslenia mávajú aj naši klienti. Vždy im ochotne vysvetlíme, že bez obhliadky jednoducho nedokážeme navrhnúť vhodnú injektáž muriva. Múdrejší sme až po prezretí múrov a zhodnotení ich aktuálneho stavu. K najdôležitejším faktorom patrí o. i. materiál, z ktorého pozostáva stena / múr. Rozhodujúca je aj nasiakavosť, vek a ostatné vlastnosti muriva.

Späť

Koľko stojí injektáž muriva?

Presnú cenu vám vieme vyrátať až po odbornej obhliadke.
Pri finálnej cene zohľadňujeme, či ide o vlhnutie vnútornej steny alebo vonkajších múrov, ako aj spotrebu injektážnej zmesi. Štandardne sa cena za injektáž muriva pohybuje v rozmedzí 90 – 130 eur za meter štvorcový. Samozrejme, vždy sa vieme dohodnúť tak, aby boli naši zákazníci spokojní.
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre vás v rámci celého Slovenska.

Späť