Hydroizolácia domu v obci Valaliky

Rodinný dom v obci Valaliky okres Košice. Typ muriva kameň lepený hlinou. Hydroizolácia domu prebiehala vybúraním úsekov stien, vložením izolačného materiálu a nasledovné domurovanie otvoru.